Międzynaroodwa

u

Wirusy atakują kosmos

Technika

Ziemskie wirusy komputerowe mają na naszej planecie za ciasno i wydostały się w kosmos.