miejski

u

Autobusy na fekalia

Technika

Norwegowie kombinują: autobusy będą tam teraz jeździć na biometanie z fekaliów.