miny II wojna światowa

u

Robot rozminuje Bałtyk

Technika

Podwodny robot ma rozminować linię przebiegu rurociągu Nord Stream na dnie Bałtyku.