mistyfikacja

5

Zrobieni w balona

Człowiek

Media wiele zawdzięczają prowokacjom. Bez skrupułów wodzą za nos grube ryby. Ale każdy kij ma...