morski łańcuch pokarmowy

y

Liczenie planktonu

Przyroda

Żeglarze i marynarze zostali zaprzęgnięci do udziału w globalnych pomiarach ilości planktonu.