najmłodsze dziecko

5

Pierworodni rządzą światem

Sekrety Nauki

Najstarsze dzieci w rodzinie znajdują zatrudnienie w rządzie, inżynierii i nauce, średnie...

5

Piętno urodzenia

Człowiek

Najstarsze dziecko w rodzinie to ambitny przywódca, średnie – świetny dyplomata, a najmłodsze –...