nanomaszyna

u

Napędzane światłem

Technika

To nie fantastyka! Siła fotonów jest w stanie napędzać urządzenia - w nanoskali. Za pomocą...