narodziny wielkiej kinematografii

5

Europejski Hollywood

Człowiek

USA zdominowały dziś produkcję filmową. Ale wielka kinematografia rodziła się w niemieckim...