Nexcopy

u

Duplikuj dane

Technika

To urządzenie umożliwia szybkie skopiowanie danych w dwudziestu egzemplarzach. A że są to...