niedotlenienie

5

Trenuj na wysokościach

Człowiek

Najlepszy sposób na skuteczny trening to niedotlenienie. Trzeba tylko dokładnie wiedzieć, na...