niewidomi

u

Niewidomy przed komputerem

Technika

Liczbę osób niewidomych lub z upośledzeniem wzroku w Polsce szacuje się na 1,5 mln.