oddziaływanie budynków na środowisko

5

Lekcja przyrody

Człowiek

Jak wznosic budynki odporne na kataklizmy naturalne? Podpowie nam sama natura. Taipei 101 jest...