odosobnienie

5

Cena samotności

Człowiek

Podróżnicy wyprawiający się w samotne rejsy twierdzą, że gna ich naprzód ciekawość świata....