ogłuszenie

5

Paralizator elektryczny

Człowiek

„Błyskawica” o niskim natężeniu dezorientuje system nerwowy napastnika