Ontario

u

Spadający meteor sfilmowany

Technika

Kamery kanadyjskiego Uniwersytetu Zachodniego Ontario w London sfilmowały meteoryt, który...