opera

u

Czym jest wodewil?

Technika

Wodewil, tak jak i operetka są to przedstawienia muzyczne wywodzące się z opery. Wodewil...

u

Muzykalne mury

Technika

Technika pozwala dziś dowolnie sterować akustyką sali koncertowej: tak jak w gmachu Silesium,...