Organy

u

Pierwsza seryjna biodrukarka

Technika

Pierwsza produkowana seryjnie biodrukarka 3D otwiera nowe perspektywy w dziedzinie implantologii...

5

Organy piszczałkowe

Człowiek

Każda z piszczałek wydaje tylko jeden dźwięk o stałej wysokości, barwie i poziomie natężenia