ortopedia

u

Jest sztuczna chrząstka

Technika

Sztuczna chrząstka wyprodukowana z polimerów ma pomóc w produkcji bardziej użytecznych...

u

Śruba mówi dość

Technika

Czujnik dociągnięcia mówi, kiedy przestać dokręcać śrubę.