osoby niepiśmienne

5

Niepiśmienny świat

Człowiek

Choć pismo wynaleziono ponad 5 tys. lat temu, nadal nie potrafi się nim posługiwać aż 774 mln...