Phoenix_Mars_Lander

u

Phoenix Mars Lander ma problemy

Technika

Pogorszenie się pogody spowodowane tym, że na półkuli północnej Marsa nastała jesień, znacznie...