pierwiastek

u

Kopernik ma pierwiastek

Technika

Odkryty niedawno pierwiastek został nazwany na cześć wielkiego astronoma Copernicium.

u

Nowy pierwiastek chemiczny

Technika

Oficjalnie potwierdzono odkrycie pierwiastka chemicznego o liczbie atomowej 112, dokonane w...