płaski

5

Wyświetlacz plazmowy

Człowiek

By powstał obraz, przez komórki wypełnione gazem musi popłynąć prąd