płyny

5

Czym grozi niedobór magnezu?

Człowiek

W ludzkim organizmie pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu odpowiedniego ciśnienia...