poczta e-mail

5

W z@lewie śmieci

Człowiek

Uważaj! Twój komputer może żyć własnym życiem i robić rzeczy, których trzeba się wstydzić!