podchody

u

Małe, ale sprytne

Technika

Naczelne nie walczą fizycznie o samice, lecz stosują inne, skuteczniejsze podstępy.