porfiryny

5

Kompas chemiczny zwierząt

Człowiek

Chemicy z Uniwersytetu w Oksfordzie dowiedli, że istnieją reakcje chemiczne, za pomocą których...