Port-au-Prince

u

SMS ocalił kobietę

Technika

SMS wysłany spod ruin budynku zawalonego w trzęsieniu ziemi na Haiti pozwolił uratować...

u

Mapa trzęsienia ziemi

Technika

Dzięki zdjęciom satelitarnym powstają już aktualne mapy zniszczeń w rejonie trzęsienia ziemi na...