postrzegania świata

5

Co to jest synkretyzm?

Człowiek

Jest to charakterystyczny sposób widzenia świata, zwany także postrzeganiem globalnym, występuje...