„powódź stulecia”

5

Głupi po szkodzie

Człowiek

Tegoroczna powódź dowiodła, że największą katastrofą naturalną w Polsce jest głupota. Dotyczy...