„Poza schematem”

5

Iloraz sukcesu

Człowiek

Wysoki iloraz inteligencji jest koniecznym, choć niewystarczającym warunkiem życiowego...

5

Skąd się biorą bogacze ?

Człowiek

Sukces nie jest dziełem przypadku. Powstaje na skutek przewidywalnego i potężnego sprzężenia...