pożar lasu

y

Łatwopalna planeta Ziemia

Przyroda

Wszyscy się zgadzają, że pożary odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie. Nikt jednak nie jest...