prof. Esmail Zanjani z University of Nevada w Reno

5

Wszyscy będziemy chimerami

Człowiek

Od początku życia na Ziemi po dziś dzień organizmy należące do różnych gatunków łączą się ze...