promesja

5

Kompostowanie ciała

Człowiek

Promesja to najbardziej naturalna metoda pochówku – mówi Susanne Wiigh-Mäsak z firmy Promessa....