przeciwgazowa

5

Maska przeciwgazowa

Człowiek

Znajduje zastosowanie nie tylko na polu walki czy w obronie cywilnej. Chroni też zdrowie ludzi...