przedłżacz

u

Hub z latarką

Technika

Nocna praca w biurze będzie łatwiejsza dzięki rozgałęziaczowi USB z latarką.