przegrywanie

u

Z winylu do empetrójki

Technika

Adapter Denon DP-200USB umoźliwia przegranie kolekcji winyli wprost na pendrive.

u

Uratować kasetę

Technika

Stare nagrania z taśm magnetofonowych można teraz łatwo skonwertować do plików.