przełom w chirurgi

5

Inwazja mikrorobotów

Człowiek

Chirurdzy od stuleci starają się operować sprawniej, szybciej i bezpieczniej dla pacjenta. W XXI...