przepowiednie

5

Nauka kontra czary mary

Człowiek

Wciąż kultywujemy magiczne praktyki, nawet nieświadomie. Edukacja zawiodła czy nasz mózg nie...

5

Jak trwoga, to do astrologa

Człowiek

Gdy wybuchł kryzys, analitycy giełdowi wpadli w panikę, a analitycy ruchów gwiazd zacierali...

5

Brednie przepowiednie?

Człowiek

Doświadczenia z przeszłości każą podejrzewać, że przewidywanie przyszłości nie ma przyszłości