przyrody

u

Nizinne rysie wymierają

Technika

Aby ratować rysie trzeba stworzyć szlaki migracji składające się z pasów zarośli i zagajników.

u

Zagrożone polarne misie

Technika

Rząd Stanów Zjednoczonych wciągnął niedźwiedzie polarne na listę zagrożonych gatunków.

u

Kostaryka wiatraków i tam

Technika

Prawie cała energia elektryczna zużywana w Kostaryce pochodzi ze źródeł odnawialnych.