przyszłości komórka zupełnie przejmie rolę portfela

u

Płatności przyszłości

Technika

Już niedługo kartę do bankomatu zastąpi odcisk palca, a kartę płatniczą telefon komórkowy