rasizm

u

Rasiści są mniej empatyczni

Technika

Uprzedzenia zwyciężają nawet nad głęboko zakorzenionymi, instynktownymi wzorcami zachowań.