RCA

u

RCA filmuje w HD

Technika

Camcorder RCA nagrywa w HD i robi zdjęcia. Brak mu tylko ładowania przez USB.