reaktor wodny

5

Elektrownia jądrowa

Człowiek

Światowe zasoby węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego stopniowo się wyczerpują.