religia

5

Przechytrzyć pana Boga

Człowiek

Co robić, gdy zapisane w świętych księgach boskie nakazy i zakazy okazują się niewykonalne? To...

y

Do kogo modlą się małpy?

Przyroda

Zachowania religijne mogą być produktem ewolucji. Naczelne, tak jak i ludzie, mają swoje rytuały.