religia katolicka u Latynosów

5

Wielkanoc po indiańsku

Człowiek

Na kontynencie latynoamerykańskim religia katolicka ma magiczno-zabobonny charakter, a...