sawanna

u

Słoń woli wolność

Technika

Badania naukowe udowadniają, że słonie na wolności żyją dłużej niż w niewoli.

y

Latryna na sawannie

Przyroda

Na ubogich glebach Afryki powstał niezwykły ekosystem, utrzymujący stada potężnych roślinożerców...