sędziowanie meczu

5

Sędzia ledwie żywy

Człowiek

Sędziowanie meczu przypomina pracę sapera. Jedna pomyłka może dużo kosztować