Segon

u

Flash w ciuchach RAM

Technika

Segon Turbo Flash Drive przypomina pamięć DDR ROM, ale jest dyskiem flash.