sekwencjonować

u

Powrót mamutów?

Technika

Naukowcom z Pensylvania State University udało się w 80% zsekwencjonować genom mamuta.