siarczany

5

Marsjańskie deszcze

Człowiek

Ciekła woda na Czerwonej Planecie miliardy lat temu doprowadziła do powstania szerokich kanałów...